OpenMinds


Προωθώντας την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία στην Κοινότητα

Τι είναι το Open Minds;


Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας μέσω των παρεμβάσεών τους κατά τα χρόνια της οικονομικής αλλά και προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει τα κενά και τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος ψυχικής υγείας της χώρας. Η αυξημένη ανάγκη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ειδικά για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και για δράσεις ενδυνάμωσης της ικανότητας ανταπόκρισης του συστήματος και ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτημα αυτό, οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος «Open Minds: Προωθώντας την ψυχική υγεία και την ευεξία στην κοινότητα».
Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, τόσο μεταναστών και προσφύγων όσο και ημεδαπών που ζουν στην ανέχεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Στόχοι

  • Διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς τους πιο ευάλωτους
  • Κατάλληλες παραπομπές σε δευτεροβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, όπου απαιτείται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της υπόθεσής τους.
  • Ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών μέσω εργαστηρίων που οργάνωσαν οι ΓτΚ Ελλάδας
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης μέσω συλλογής δεδομένων και μαρτυριών σχετικά με τις προκλήσεις και τους περιορισμούς του υπάρχοντος συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η προώθηση της ψυχικής υγείας στην κοινότητα με μια συνεκτική προσέγγιση στον τομέα της ψυχικής υγείας.

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

Κατευθυντήριες Αρχές

Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον. 

Μέσω της χρήσης του όρου «ευεξία», οι ΓτΚ επιθυμούν να τονίσουν την ολιστική διάσταση της υγείας και τη διαδικασία για την επίτευξη αυτής. Η ευεξία έχει σωματική, διανοητική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική διάσταση.

Η έννοια της «ευεξίας» περιλαμβάνει όλα αυτά που είναι καλά για ένα άτομο, όπως η συμμετοχή σε σημαντικούς κοινωνικούς ρόλους, η ευτυχία και η αισιοδοξία, η διαβίωση σύμφωνα με τις καλές ηθικές αξίες, η ύπαρξη θετικών κοινωνικών σχέσεων και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, η αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω της χρήσης κατάλληλων μηχανισμών αντιμετώπισης, να είναι ασφαλείς και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες και εργασία. Ο όρος «ψυχοκοινωνικό» υποδηλώνει τη διασύνδεση μεταξύ ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών και το γεγονός ότι κάθε ένας αλληλεπιδρά συνεχώς και επηρεάζει τον άλλον. Στο παρόν έγγραφο, η σύνθετη έννοια της Ψυχικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης χρησιμοποιείται για την περιγραφή οποιασδήποτε μορφής, εσωτερικής ή και εξωτερικής υποστήριξης που στοχεύει στην προστασία ή την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας ή / και την πρόληψη ή θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Το πρόγραμμα Open Minds 21, έχει ως στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες όσον αφορά στη υγεία και την κοινωνική τους διαβίωση (μετανάστες, πρόσφυγες, ανασφάλιστοι ημεδαποί που ζουν στην ανέχεια, ρομά) παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.
mentalhealth

Μια σημαντική πτυχή του προγράμματος OPEN MINDS είναι η ενίσχυση του εθνικού συστήματος ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν δύο ξεχωριστά εργαστήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων, επαγγελματίες διαφόρων κλάδων ψυχικής υγείας συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, τις διάφορες προκλήσεις και την ανάγκη για ολοκληρωμένες πολυεπίπεδες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, που να προσαρμόζονται στις διάφορες ανάγκες του πληθυσμού και να και να τις αντιμετωπίζουν κατάλληλα.

Οι θέσεις των ΓτΚ για την Ψυχική Υγεία είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη.

Η ψυχική υγεία είναι θεμελιώδης για τη συλλογική και ατομική μας ικανότητα ως ανθρώπων να σκεφτόμαστε, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, να κερδίζουμε τα προς το ζην και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Με αυτή την έννοια, η προώθηση, διαφύλαξη και αποκατάσταση της ψυχικής υγείας μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό ζήτημα ενδιαφέροντος για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πολλοί κοινωνικοί, ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες καθορίζουν το επίπεδο ψυχικής υγείας ενός ατόμου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Η κακή ψυχική υγεία συνδέεται με την ταχεία κοινωνική αλλαγή, τις αγχώδεις συνθήκες εργασίας, τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, τη κακή σωματική υγεία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

info@mdmgreece.gr

advocacy@mdmgreece.gr

(+30) 210 321 31 50